Budowa nowego kurnika, systemy wentylacji.

Verkap Plus jest wiodącym producentem drobiu, na swojej fermie hoduje ptactwo takie jak: kurczęta rzeźne oraz kaczki Barbarie, zapewniając im optymalne warunki i innowacyjną technologię do życia i rozwoju. Wprowadzanie zmian i nowych technologii, jest ważne i  pozwala na jeszcze lepszy przyrost, przy zachowaniu odpowiednich wymogów.

Budowa kurnika powinna spełniać wszelkie wymogi, posiadać innowacyjne rozwiązania dopasowane do rodzaju hodowanego ptactwa, ich wieku, czy eksploatacji pomieszczenia. Podczas budowy powinny być zastosowane nowoczesne systemy oświetlenia i wentylacji kurnika.

Nowoczesne kurniki, to obiekty, które muszą spełniać określone standardy pod względem higieny, jak również wszelkich zastosowań technicznych oraz pod względem bezpieczeństwa w hodowli drobiu. Temperatura, wilgotność, a także jakość powietrza mają znaczący wpływ na rozwój ptactwa, na ich kondycję i produktywność. Aby zapewnić komfortowe warunki na fermie drobiu, stosowane są urządzenia i instalacje, które pozwalają utrzymać stałe parametry w pomieszczeniu.

Młode kurczęta dla prawidłowego rozwoju potrzebują szczególnych warunków, między innymi wysokiej (optymalnej dla rasy)  temperatury, gdyż na początkowym etapie życia nie wytwarzają wystarczającej ilości ciepła, dlatego ważne jest ich docieplenie. Również dorosłe już ptaki, wymagają odpowiedniej temperatury i wilgotności.

Pomieszczenia muszą nie tylko spełniać określone wymogi, ale również cechować się dobrą wentylacją, to znaczy mieć dobrą przepuszczalność powietrza oraz ciepłochronność w budynku. Budynek powinien posiadać również odpowiednią izolację od gruntu.

Również w środku budynku powinno być odpowiednie rozmieszczenie wentylatorów  i wlotów powietrza, konstrukcja budynku powinna być przestrzenna, by umożliwić swobodne poruszanie się ptactwa oraz dostęp do systemów pojenia i karmienia drobiu. Materiały, z jakich wykonane są elementy wyposażenia, powinny być trwałe, a przede wszystkim nieszkodliwe dla ptactwa, jak również nadające się do mycia i dezynfekcji.

W kurniku ważną instalacją są wentylatory, które eliminują toksyczne gazy, regulują wilgotność i poprzez wloty powietrza dostarczają świeże powietrze. W okresach upałów stosuje się zamgławiacze służące do obniżenia temperatury w środku kurnika. Klimatyzacja kurnika powinna zapewniać stałą i optymalną temperaturę.

W procesie oddychania ptaki wytwarzają m.in.: dwutlenek węgla, parę wodną oraz inne substancje, które są szkodliwe. Dodatkowo wytwarzają też ciepło, które może wpłynąć na mikroklimat kurnika. Wszystkie czynniki mają wpływ na rozwój i zdrowie ptactwa, dlatego powinny być eliminowane z wnętrza kurnika.

Dlatego bardzo ważną rolę odgrywa tutaj wentylacja pomieszczenia, dzięki której szkodliwe substancje i gazy zostaną szybko usunięte z wnętrza budynku i zamienione na świeże powietrze z zewnątrz. Częstym zastosowaniem wykorzystywanym w kurnikach są wentylatory ścienne i kominowe oraz wloty powietrza.

W hodowlach często wykorzystuję się wentylację oparta na podciśnieniu, energooszczędną, w której wloty otwierają się i zamykają w zależności od nastawionego podciśnienia. Mierzone jest to za pomocą czujnika.

Aby dobrać odpowiednią wentylację w kurniku, należy określić m.in. jaka ilość powietrza ma być dostarczana, jaka jest wielkość kurnika. System wentylacji na fermie drobiu ma kluczowe znaczenie, aby uzyskać dobre wyniki produkcyjne.