Tag Archives: kaczki barbarie

Budowa nowego kurnika, systemy wentylacji.

Verkap Plus jest wiodącym producentem drobiu, na swojej fermie hoduje ptactwo takie jak: kurczęta rzeźne oraz kaczki Barbarie, zapewniając im optymalne warunki i innowacyjną technologię do życia i rozwoju. Wprowadzanie zmian i nowych technologii, jest ważne i  pozwala na jeszcze lepszy przyrost, przy zachowaniu odpowiednich wymogów. Budowa kurnika powinna spełniać wszelkie wymogi, posiadać innowacyjne rozwiązania […]

Ptaszyniec na fermach. Czy można go ograniczyć dzięki zastosowaniu nowych technologii wentylacji i ogrzewania.

Ptaszyniec jest pasożytniczym roztoczem, który może występować zarówno u ptactwa np. kurczęta rzeźne, kury nioski oraz kaczki piżmowe (Barbarie), jak i  u innych zwierząt domowych, a nawet u człowieka. Jego obecność na fermach drobiu ma znaczący wpływ na ptaki, ponieważ może obniżyć ich odporność, co powoduje, że spada produktywność stada. Roztocza występują w naszym środowisku […]

Jak przygotować kurnik brojlerów na okres upałów.

Utrzymanie odpowiedniej temperatury podczas upałów dla kurcząt brojlerów nie jest z pozoru łatwe, wymaga dużo pracy i zaangażowania hodowcy. Verkap Plus wykorzystuje innowacyjne technologie, hodując kurczęta rzeźne, kury nioski oraz kaczki piżmowe (Barbarie), zapewniając im odpowiednie warunki w jakich przebywają.                                                                                 Podczas upałów hodowcy powinni zapewnić ptactwu jak najlepsze warunki rozwoju, aby w żadnym wypadku nie […]

Bioasekuracja podstawowe zasady zapobiegające chorobom drobiu.

W obecnych czasach współczesne fermy drobiu są często bardzo duże i sięgają nawet  po kilkadziesiąt tysięcy sztuk ptaków. Duże skupiska zwierząt, częściej są narażone na wystąpienie zakażeń w stadzie, czy szerzenie się różnych chorób, które mogą być zakaźne. Niestety takie sytuacje, często prowadzą do ogromnych strat finansowych. Warunki, w jakich przebywają ptaki, ma znaczący wpływ […]

Czyszczenie, mycie i dezynfekcja-wpływ na wyniki produkcyjne i stan wyposażenia fermy.

Ogólny stan zdrowia na fermach m.in. kurcząt rzeźnych oraz kaczek typu Pekin i Barbarie, jak i odpowiednia higiena produkcji stosowana na fermach drobiu ma znaczący wpływ na wyniki produkcyjne oraz sprawne funkcjonowanie fermy. Firma Verkap Plus Sp. z o. o bardzo starannie i przepisowo podchodzi do kwestii higieny produkcji na swojej fermie drobiu, co korzystnie […]

Wpływ jakości urządzeń drobiarskich na kanibalizm u drobiu.

Przemysł drobiarski w Polsce wciąż się rozwija i jest przyszłościowym sektorem przemysłu spożywczego, ze względu na duże zainteresowanie konsumentów, tego rodzaju mięsem. Rozwój przetwórstwa drobiowego zależy jednak od wdrażania nowoczesnych technik oraz systemów, aby zapewnić należyte warunki na fermach m.in. dla kurcząt rzeźnych oraz kaczek Barbarie, jak i pozostałych różnorodnych gatunków ptactwa. Właściciele kurników powinni […]

Wpływ mikroklimatu na efektywne wykorzystanie paszy przez kurczęta rzeźne.

Ustawowe regulacje prawne narzucają hodowcom określone działania w zakresie zachowania bezpieczeństwa produkcji pod każdym względem. Zgodnie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, należy zapewnić im opiekę i właściwe warunki bytowania. Zachowanie odpowiednich procedur ma wykluczyć głód i pragnienie oraz niedogodności związane z negatywnymi skutkami przebywania w hodowli takie jak ból, […]

Przyczyny, konsekwencje i zapobieganie zjawisku mokrej ściółki.

Jakość ściółki ma zdecydowany wpływ na mikroklimat w obiekcie oraz na kondycję i zdrowie ptaków. Materiały ściółkowe powinny spełniać precyzyjnie określone wymagania. Przede wszystkim podłoże musi posiadać  zdolność wiązania płynów, w szczególności wody. Grubość ściółki również nie pozostaje bez znaczenia i zależy od pory roku oraz wieku ptaków – powinna wynosić od 1 do 8 […]

Ograniczenie stosowania antybiotyków w produkcji zwierzęcej bez spadku opłacalności.

Od wielu lat eksperci z branży drobiarskiej starają się opracować rozwiązania, mające na celu ograniczenie stosowania antybiotyków w hodowli. Jest to nie lada wyzwanie, ponieważ jak się okazuje osobniki są leczone z zastosowaniem środków na bazie penicyliny nawet kilkukrotnie w ciągu roku. Ingerencja tego typu w ptasi organizm, który przeznaczony jest do późniejszej konsumpcji budzi […]

W jaki sposób fermy drobiu mogą chronić środowisko?

Więcej informacji o warunkach w kurniku znajdziesz tutaj Hodowcy zaczęli wprowadzać do ferm drobiu dość duże ilości rozmaitych czynników wpływających negatywnie na środowisko np. gazy, pyły, odpady Ogranicza się znacznie stosowanie antybiotyków bądź używanie szkodliwych gazów m.in. w hodowli drobiu. Specyfika tego rodzaju hodowli wymaga zachowania najwyższych norm jakościowych. Hodowla zwierząt każdego niemal gatunku jest […]