Wpływ wentylacji na wyniki produkcyjnie, różne rozwiązania wentylacji w fermach drobiu.

W zależności od rozmiarów i przeznaczenia fermy, w obiektach inwentarskich stosuje się różne systemy wentylacyjne
(wentylatory kominowe oraz wentylatory ścienne). Ze względu na wysokie wymagania jakościowe. Poziom zagęszczenia niemal każdej hodowli generuje potrzebę przestrzegania odpowiednich norm wentylacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Verkap Plus Sp. z o.o. wykorzystuje w produkcji innowacyjną technologię, która sprzyja skutecznemu i bezpiecznemu hodowaniu kurcząt rzeźnych, kur niosek oraz kaczek piżmowych (Barbarie). Automatyczne gniazda, które sprzedajemy, a także są zainstalowane w naszych obiektach spełniają rolę w zakresie automatycznego zbioru jaj oraz zapewniają ptakom odpowiednie warunki do znoszenia jaj. Zarówno linia żywienia jak i linia pojenia ma ogromne znaczenie dla powodzenia produkcji pod wieloma względami. 

W obiektach hodowlanych, w zależności od rodzaju drobiu, przestrzega się odpowiedniej temperatury na podstawie norm dla poszczególnych gatunków drobiu. Optymalna wydajność zostanie pogorszona, jeśli temperatura niniejsza nie będzie utrzymywana zgodnie z tymi normami. Ponadto wilgotność także ma kluczowe znaczenie w produkcji drobiu, ponieważ ma ona wpływ na odczuwalną temperaturę.

Verkap Plus Sp. z o.o. wykorzystuje w produkcji innowacyjną technologię, która sprzyja skutecznemu i bezpiecznemu hodowaniu kurcząt rzeźnych, kur niosek oraz kaczek piżmowych (Barbarie). Automatyczne gniazda, które sprzedajemy, a także są zainstalowane w naszych obiektach spełniają rolę w zakresie automatycznego zbioru jaj oraz zapewniają ptakom odpowiednie warunki do znoszenia jaj. Zarówno linia żywienia jak i linia pojenia ma ogromne znaczenie dla powodzenia produkcji pod wieloma względami. 

Na naszej fermie stosowane są różne systemy wentylacji przemysłowej, w tym wentylacja kominowa i wentylacja ścienna.

Verkap Plus Sp. z o.o. wykorzystuje w produkcji innowacyjną technologię, która sprzyja skutecznemu i bezpiecznemu hodowaniu kurcząt rzeźnych, kur niosek oraz kaczek piżmowych (Barbarie). W swojej codziennej pracy wykorzystujemy nie tylko nowatorskie rozwiązania w zakresie cyrkulacji powietrza w obiekcie hodowlanym, ale również poidła dzwonowe przeznaczone dla drobiu wodnego – jest to istotne z punktu widzenia stałego dostępu ptactwa do bieżącej wody.

W naszej ofercie znajdują się m.in.: systemy pojenia i karmienia drobiu, a także odpowiedniego jego ogrzewania.

W hodowlach wykorzystuje się wentylację opartą na podciśnieniu – jest to wentylacja energooszczędna, gdzie wloty otwierają się i zamykają w zależności od nastawionego podciśnienia. Podciśnienie mierzy specjalny czujnik. Ponadto spotykane są w nowoczesnych kurnikach systemy chłodzenia wysokociśnieniowe, które pozwalają przy bardzo wysokich temperaturach wewnętrznych utrzymać w budynku odpowiednią temperaturę dla danego gatunku ptaków.

Odpowiednia wentylacja jest elementem kluczowym w hodowli, zatem jeśli nie zostanie odpowiednio dobrana, nie pozwoli to na osiągnięcie wysokich wyników produkcyjnych.

Więcej informacji o wentylacji w fermach drobiu znajdziesz tutaj