Wyposażenie kurnika w ruszta plastikowe lub drewniane do produkcji kaczek typu Pekin i wpływ wentylacji na wyniki produkcyjne.

Verkap Plus, to wiodący producent kurcząt rzeźnych i kaczek typu Pekin oraz kaczek Barbarie. Posiada wieloletnie doświadczenie w produkcji drobiarskiej, jak również służy fachową pomocą w doborze odpowiedniego wyposażenia i rozwiązań na fermach drobiarskich. W swojej ofercie posiada m.in. ruszta plastikowe i drewniane, systemy wentylacji czy systemy pojenia i karmienia drobiu.

Ruszta zarówno plastikowe, jak i drewniane są odpowiednio dostosowane do wszelkich potrzeb ptactwa. Takie ruszta można stosować zarówno na całej powierzchni kurnika, jak i w poszczególnych miejscach. Systemy pojenia drobiu zamontowane bezpośrednio nad rusztem swobodnie spływają, co umożliwia znakomity dostęp do systemów pojenia i karmienia u ptactwa, co w znacznym stopniu przyczynia się także do poprawy klimatu w kurniku. 

Zastosowanie technologii w postaci rusztów plastikowych czy drewnianych w kurniku znacząco poprawia warunki higieniczne i bytowe u ptactwa oraz pozwala na ograniczenie wydatków, które są wydawane na ściółkę.

Ruszta czy to plastikowe, czy drewniane, powinny być wykonane z materiałów wysokiej jakości ze względu na wrażliwe stopy u ptactwa. 

Ruszta powinny zapewniać stabilność, dobre warunki higieniczne, mieć odpowiednią strukturę i kształt listewek. Wszystkie te czynniki zapewniają ptactwu optymalne warunki bytowania w kurniku.

Kurczęta rzeźne, kaczki typu Pekin oraz kaczki Barbarie hodowane mogą być zarówno na rusztach lub ściółce. To hodowca decyduje jaki sposób jest bardziej opłacalny, analizując tego wady i zalety.

Na pewno dużą zaletą dla hodowcy stosującego w swoim kurniku ruszta zarówno plastikowe czy drewniane, jest to, że pomieszczą one więcej ptactwa na m2 oraz mniejszy wkład finansowy na starcie.

Niestety wadą dla tego typu zastosowań może okazać się trudności w myciu obiektów czy uszkodzenia kończyn u ptactwa. 

Warto wspomnieć, że na wyniki produkcyjne wpływa również wentylacja pomieszczeń drobiarskich.

Verkap Plus hodując na swojej fermie kurczęta rzeźne, kaczki typu Pekin oraz kaczki Barbarie zapewnia im optymalne warunki do życia i rozwoju, oraz

ciągle wprowadza innowacyjne technologie. Takie zmiany są bardzo ważne, pozwalają na lepszy przyrost hodowanego ptactwa. Stosowane są różnego rodzaju urządzenia pozwalające na utrzymanie stałych parametrów w pomieszczeniu, zapewnia to komfortowe warunki dla ptactwa w kurniku. 

Pomieszczenia muszą cechować się dobrą wentylacją, co oznacza dobrą przepuszczalność powietrza oraz ciepłochronność w kurniku. W budynku ważną rolę odgrywa także odpowiednie rozmieszczenie wentylatorów, które eliminują toksyczne gazy i wlotów powietrza, dostarczające świeże powietrze.

Według wielkości kurnika ustala się odpowiednią wentylację w pomieszczeniu.

Wszystko wskazuje na to, że aby uzyskać dobre wyniki produkcyjne, system wentylacji ma tutaj kluczowe znaczenie.