Ptaszyniec na fermach. Czy można go ograniczyć dzięki zastosowaniu nowych technologii wentylacji i ogrzewania.

Ptaszyniec jest pasożytniczym roztoczem, który może występować zarówno u ptactwa np. kurczęta rzeźne, kury nioski oraz kaczki piżmowe (Barbarie), jak i  u innych zwierząt domowych, a nawet u człowieka.

Jego obecność na fermach drobiu ma znaczący wpływ na ptaki, ponieważ może obniżyć ich odporność, co powoduje, że spada produktywność stada.

Roztocza występują w naszym środowisku na co dzień, są odporne na różne warunki klimatyczne i często występują w miejscach, gdzie z pozoru warunki nie są dla nich sprzyjające.

Na fermach drobiu np. w hodowli kurcząt rzeźnych występują różne roztocza, ale to ptaszyniec kurzy przyciąga szczególną uwagę, choćby dlatego, że żeruje na ptakach, łatwo przenosi się także na inne zwierzęta, a nawet może przenieść się na ludzi.

Ten rodzaj roztocza łatwo przystosowuje się do różnorodnych warunków środowiskowych, które panują na fermach drobiu, nawet gdy są one mało sprzyjające. Roztocza te potrafią przeżyć zarówno w minusowej temperaturze, jak i w dodatniej, nawet pomimo braku pożywienia do kilku miesięcy.

Są to bardzo małe organizmy ok.1 mm, co sprawia, że przez ich niewielkie rozmiary są bardzo trudne do wykrycia. Ich barwa jest biaława, natomiast zmienia się na brunatną, gdy wyssie krew swojego żywiciela. Bardzo sprawnie poruszają się po ciele swojego żywiciela, co wywołuje uczucie dokuczliwego swędzenia.

Aby zwalczyć te pasożyty, stosuje się różne środki zapobiegawcze, między innymi mechaniczne, czyli dokładne sprzątanie, odkurzanie powierzchni i mycie wyposażenia fermy, z użyciem wody i detergentów, które w swoim składzie posiadają także formę krzemionki, która pozwala ograniczyć ilość pasożytów.

Metody termiczne, przy zastosowaniu wysokiej temperatury jedynie mogą ograniczyć spowolnienie roztocza, lecz całkowicie nie eliminują zagrożenia.

Metody chemiczne w formie oprysków, wydają się chyba najbardziej skuteczne.

Opryski są stosowane przy użyciu środków roztoczobójczych-akarycydów. Bardzo ważne, aby przed zastosowaniem tego typu środków dokładnie wyczyścić wszystkie pomieszczenia z resztek ściółki, paszy, jak również z kurzu. Ważne jest też, aby usunąć z kurnika systemy pojenia i karmienia drobiu. Wszystko dlatego, że środki w kontakcie z zanieczyszczeniami, kurzem, mogą stracić swoje właściwości.

Niestety i ta metoda nie daje 100% skuteczności ze względu na to, że roztocza potrafią bardzo dobrze się ukryć, jak również uodpornić się na działanie danego środka. Dlatego ważne jest, aby systematycznie zmieniać substancję używaną do oprysków.

Najlepiej stosować opryski tam, gdzie istnieje ryzyko większego skupiska roztoczy, np. w ściółce, w szczelinach klatek, czy systemów karmienia i pojenia drobiu. Opryski stosuje się także na elementy wentylacji czy osuszania, które znajdują się w budynku.

Profilaktyka jest istotnym elementem w walce z pasożytami, pomimo różnych dostępnych metod, kontrola sprzętu, jaki trafia na fermę, stały monitoring. Wszystkie te czynniki odgrywają znaczącą rolę. Również inwestowanie w nowe sprzęty, których konstrukcja uniemożliwia rozprzestrzeniania się roztoczy oraz oprysków.

Firma Verkap Plus posiada w swojej ofercie bardzo skuteczny preparat do walki z ptaszyńcem, który jest całkowicie bezpieczny dla ptaków i środowiska. Podaje się go w wodzie do picia.                                                                                                                                 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.