Jak przygotować kurnik brojlerów na okres upałów.

Utrzymanie odpowiedniej temperatury podczas upałów dla kurcząt brojlerów nie jest z pozoru łatwe, wymaga dużo pracy i zaangażowania hodowcy. Verkap Plus wykorzystuje innowacyjne technologie, hodując kurczęta rzeźne, kury nioski oraz kaczki piżmowe (Barbarie), zapewniając im odpowiednie warunki w jakich przebywają.                                                                                

Podczas upałów hodowcy powinni zapewnić ptactwu jak najlepsze warunki rozwoju, aby w żadnym wypadku nie dopuścić do stresu cieplnego, podczas wysokich temperatur, co może mieć negatywne skutki dla stada. Skutki wysokich temperatur mogą powodować zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej, jak również obniżyć produktywność ptactwa.

Duże temperatury na zewnątrz powodują wzrost temperatury w środku, co za tym idzie, spada wilgotność w kurniku. Taka sytuacja przyczynia się do wydzielania szkodliwych gazów.

 Ważne jest, by podczas upałów maksymalnie ograniczyć natężenie oświetlenia, zadbać o ciągły dostęp do zimnej wody dla ptaków, odpowiednio wentylować pomieszczenia oraz systematycznie otwierać okna lub wloty w kurniku.

Kiedy konwencjonalne metody wentylacji nie są skuteczne, należy pomyśleć o innych sposobach wentylacji kurnika. Jednym z takich zastosowań jest zamontowanie systemów zraszania. Za pomocą dysz odbywa się proces schładzania ptaków w kurniku, woda dostarczana jest w postaci drobnych kropelek, które przeobrażają się w mgłę. Dzięki pompie wysokociśnieniowej woda jest tłoczona o mocy 70 Bar.

Dzięki takim procesom możemy schłodzić obiekt, ponieważ mgła, która odparowuje z pomieszczenia, odbiera całe ciepło z powietrza, a temperatura spada.

Ptaki pozbywają się ciepła poprzez parowanie wody, brak u nich gruczołów potowych powoduje, że parowanie następuje z powierzchni błon śluzowych dróg oddechowych, tak zwane zianie. Dlatego tak ważne jest, aby w okresie upałów stworzyć ptactwu jak najlepsze warunki, które pozwolą na ich ochłodzenie, gdyż stres cieplny może prowadzić do zmniejszenia aktywności ptaków, spadku apetytu, znacznie więcej piją wody, natomiast zmniejszają pobieranie paszy, co może skutkować padaniem ptactwa.

 Aby w znacznym stopniu zapobiec złej kondycji stada podczas upałów, warto też uzupełnić dietę w tłuszcze, białka, uzupełnianie witamin i minerałów. Podawać mieszanki z witaminą C, co znacząco wpływa na odporność u ptactwa.

Ważne jest, aby jak najlepiej korzystać z wentylatorów, ponieważ to właśnie one wpływają na zawartość tlenu, temperaturę oraz wilgotność w pomieszczeniu regulują ruch powietrza, w ten sposób pozbywa się także szkodliwych gazów.

W okresie cieplnym ptactwo wydala także znacznie więcej odchodów, dlatego bardzo ważne jest dbanie i wymiana ściółki, co zapewni lepsze i zdrowsze warunki ptactwu.

Zapewnienie odpowiednich warunków w kurniku przez hodowcę, częste wentylowanie pomieszczenia, ma znaczący wpływ na odpowiedni rozwój ptaków oraz ich produktywność.

Verkap Plus stosuje w swojej hodowli najlepsze rozwiązania innowacyjne, aby w sposób bezpieczny i zgodny z wszelkimi normami, które są wymagane, móc hodować kurczęta rzeźne, kury nioski oraz kaczki piżmowe (Barbarie).