Wpływ mikroklimatu na wystąpienie kanibalizmu u drobiu

Producenci w przemyśle rolnym dążą do tego, aby zapewnić odpowiednie warunki na swojej fermie, co przekłada się na wyniki ekonomiczne. Również Verkap Plus jako wiodący producent kurcząt rzeźnych i kaczek typu Pekin oraz kaczek Barbarie w odpowiedni sposób zapewnia swojemu ptactwu najkorzystniejsze warunki bytowania na swojej fermie.

Wpływ mikroklimatu ma duże znaczenie na warunki, w jakich przebywa ptactwo.

Obecnie istnieje dużo  rozwiązań technicznych, które stosuje się w budynkach inwentarskich, które mają ogromny wpływ na utrzymanie mikroklimatu w pomieszczeniu. 

Ważnymi czynnikami mikroklimatu są przede wszystkim ilość światła, jakość ściółki, wilgotność powietrza oraz temperatura, jak i bardzo ważna jest obsada kurnika. 

Światło ma znaczący wpływ na sprawne funkcjonowanie kurcząt rzeźnych i kaczek typu Pekin oraz kaczek Barbarie. Prawidłowe oświetlenie, jego odpowiednia ilość przyczynia się do pobudzania przysadki mózgowej, która produkuje hormony, które odpowiadają za szybkie dojrzewanie pęcherzyków jajowych. O ile wiosną i latem nie ma problemu z dostępem do światła naturalnego, o tyle w okresie jesienno-zimowym problem ten się pojawia. Wtedy sztuczne oświetlenie ma znaczącą rolę, gdyż ptactwo powinno mieć przynajmniej szesnastogodzinny dostęp do światła. Ważne jest, aby oświetlenie nie było zbyt mocne, gdyż zbyt intensywne oświetlenie obniża nieśność kur, przez to, że działa na nie stresująco, drażni je, zwiększa poziom agresji, zmniejsza ilość pobieranej paszy. Może się również zdarzyć, że zbyt intensywne, mocne oświetlenie może być przyczyną kanibalizmu wśród ptactwa. 

Równie ważną rolę odgrywa barwa światła, zalecana jest tutaj czerwona barwa LED, która wpływa kojąco i uspokajająco na ptactwo. Ważne, aby w wyposażeniu kurników uniknąć elementów, przez które ptactwo mogłoby się łatwo zranić. Okaleczony ptak staje się ofiarą dziobanie przez inne ptactwo. Kiedy zaobserwujemy agresywnego osobnika w kurniku, należy go niezwłocznie usunąć, aby inne osobniki nie powielały jego negatywnych zachowań. Również martwe ptactwo należy niezwłocznie usunąć z kurnika. 

Ważnym czynnikiem, który ma także wpływ na funkcjonowanie kurcząt rzeźnych i kaczek typu Pekin oraz kaczek Barbarie jest ciepło. Optymalna temperatura w kurniku to od 13 do 20 stopni Celsjusza. Latem jest dosyć prosto utrzymać taką temperaturę, natomiast zimą bardzo ważne jest dobre ocieplenie oraz uszczelnienie kurnika przede wszystkim okna i drzwi. Tutaj należy pamiętać o prawidłowej cyrkulacji i wentylacji powietrza, ponieważ ich brak może być powodem gromadzenia się szkodliwych gazów, które prowadzą do poważnych chorób układu pokarmowego. 

Na wpływ mikroklimatu wpływa również jakość ściółki, która powinna być często wymieniana i utrzymywana w odpowiednich warunkach higienicznych. Zbyt rzadko sprzątana, szybko wilgotnieje, co może sprzyjać rozwijaniu się drobnoustrojów chorobotwórczych, co za tym idzie ryzyko pojawienia się różnych chorób u ptactwa. 

Utrzymanie odpowiedniego mikroklimatu oraz odpowiednia wentylacja w pomieszczeniu, w którym przebywa ptactwo, jest możliwe tylko wtedy, gdy zachowane są standardy ilościowe przechowywania zwierząt na metr kwadratowy. Kiedy warunki te nie są spełnione, to znaczy, że na metr kwadratowy przypada większa ilość ptactwa, niż powinna, wtedy namnażają się problemy, które nie sprzyjają dobremu funkcjonowaniu ptactwa na fermie. Swobodne poruszanie się kurcząt rzeźnych i kaczek typu Pekin oraz kaczek Barbarie powoduje utrudniony dostęp do karmideł i poideł, rośnie stężenie szkodliwych gazów, wzrasta poziom stresu, co prowadzi do problemów wśród ptactwa m.in. kanibalizmu. 

Jak widać, mikroklimat ma duży wpływ na występowanie kanibalizmu u drobiu, obsada kurnika, temperatura tam panująca, niewłaściwe oświetlenie, złe nawyki żywieniowe. Wszystkie te czynniki mają znaczący wpływ na występowanie kanibalizmu u kurcząt rzeźnych i kaczek typu Pekin oraz kaczek Barbarie.

Na rynku dostępne są różne preparaty, które niestety tylko doraźnie działają na pogryzione miejsca u ptactwa. Dlatego tak ważne jest, aby w należyty sposób dbać o warunki bytowe u ptactwa, zapewnić im godne warunki spełniające określone normy, aby przyniosły pożądane rezultaty.