Przyczyny, konsekwencje i zapobieganie zjawisku mokrej ściółki.


Jakość ściółki ma zdecydowany wpływ na mikroklimat w obiekcie oraz na kondycję i zdrowie ptaków. Materiały ściółkowe powinny spełniać precyzyjnie określone wymagania. Przede wszystkim podłoże musi posiadać  zdolność wiązania płynów, w szczególności wody. Grubość ściółki również nie pozostaje bez znaczenia i zależy od pory roku oraz wieku ptaków – powinna wynosić od 1 do 8 cm.

Hodowla kurcząt rzeźnych, kur niosek czy kaczek piżmowych (Barbarie) to wymagający proces, dlatego właśnie w przypadku tego typu ferm należy postawić zdecydowanie na ekologiczne rozwiązania. Firma Verkap Plus Sp. z o.o. przywiązuje ogromną uwagę do poprawności pod względem proceduralnym oraz praktycznym.

Dlatego właśnie tak istotne jest utrzymanie właściwego stanu podłoża w obiekcie. Ściółka powinna charakteryzować się szczególną zdolnością wchłaniania amoniaku, ale przede wszystkim powinna ograniczać kontakt ptaków z zanieczyszczeniami, którymi w hodowli są głównie odchody. Jest to dość duży problem i niestety stanowi przyczynę powstawania zjawiska wilgotności ściółki co prowadzi do dalszych niepożądanych konsekwencji. Przyklejanie się zanieczyszczeń do podłoża i zaleganie w narożnikach to najprostsza droga do namnożenia się chorobotwórczych drobnoustrojów. Mogą one nawet być przyczyną pomoru kurcząt.

Ściółka powinna być ciepłochłonna i spełniać rolę materaca, przy czym ptaki nie powinny mieć trudności przy poruszaniu się po podłożu, które powinno być suche, nie pyliste, czyste oraz bez zanieczyszczeń mechanicznych. Zbyt duża wilgotność ściółki jest niebezpieczna zwłaszcza dla piskląt. One bowiem bardzo szybko wyziębiają się. Dobra ściółka powinna zawierać 65-75% suchej masy.

Nadmiernie wilgotna lub kwaśna ściółka zdecydowanie przyczynia się do obniżenia produkcyjności. Wilgotna ściółka natomiast pogarsza efekty żywienia i pojenia oraz nie spełnia funkcji higroskopijnych.

Nie należy również nadmiernie wysuszać podłoża. Zbyt suche bowiem (poniżej 18% wilgotności) powoduje natomiast wzrost zapylenia powietrza, a konsekwencje tego mogą być przyczyną trwałych uszkodzeń pęcherzyków płucnych ptaków.

Z czego zatem powinna składać się ściółka, aby prawidłowo spełniać swoją rolę? Najkorzystniejszym rozwiązaniem dla zwierząt jest pocięta słoma, suche wióry z drzew liściastych, trociny, torf, plewy z roślin zbożowych i motylkowych.

Profesjonalni hodowcy, którzy prowadzą fermy zgodnie ze wszystkimi zaleceniami i obostrzeniami, wystrzegają się niepożądanych skutków i cieszą się powodzeniem swojej produkcji przez cały okres jej funkcjonowania.