Rodzaje ogrzewania a wyniki produkcyjne na fermach.

Hodowla drobiu rzeźnego wymaga odpowiednich warunków, aby zapewnić im właściwy rozwój oraz utrzymanie zwierząt w dobrym zdrowiu. Jest to grupa ptaków hodowlanych, która charakteryzuje się najwyższymi wymaganiami warunków termicznych, zmieniającymi się w trakcie cyklu produkcyjnego. Generuje to potrzebę zaprojektowania i zbudowania odpowiedniego systemu ogrzewania i wentylacji. Odpowiednio dobrane systemy ogrzewania drobiu jest to kluczowy czynnik w każdym kurniku.

System ten powinien być ściśle dostosowany do funkcji, jaką pełni obiekt. Inaczej rzecz wygląda w przypadku kur niosek (dla których temperatura powietrza nie powinna być mniejsza niż 16°C, natomiast wilgotność nie powinna przekraczać 75%). Z kolei w obiektach, w których hoduje się kurczęta rzeźne (cykl 6-tygodniowy), temperatura jaką należy zapewnić pisklętom musi być dość wysoka, bo powinna sięgać aż 32-34°C, a w końcowym okresie tuczu powinna wynosić ok. 17–18°C. Dlaczego ma to aż takie znaczenie? Ponieważ nawet przy krótkotrwałym obniżeniu temperatury metabolizm kurczaków zmienia się i jest to niekorzystne dla całej hodowli. Instalacja grzewcza musi być zatem niezawodna, a przy tym jakość i wilgotność powietrza powinna być bez zarzutu. Jeśli ściółka będzie mokra, będą postępować procesy gnilne – łatwiej również o rozwój grzybów i pasożytów, a stąd prosta droga do masowych chorób stada.

W obiektach hodowlanych, w zależności od rodzaju drobiu, przestrzega się odpowiedniej temperatury na podstawie norm dla poszczególnych gatunków drobiu. Optymalna wydajność zostanie pogorszona, jeśli temperatura niniejsza nie będzie utrzymywana zgodnie z tymi normami. Ponadto wilgotność także ma kluczowe znaczenie w produkcji drobiu, ponieważ ma ona wpływ na odczuwalną temperaturę.

Nieodpowiednio dobrane systemy ogrzewania drobiu mogą generować ryzyka pożaru. Przy stosowaniu różnych systemów ogrzewania: konwekcyjne za pomocą grzejników, promiennikami podczerwieni, płaszczyznowe (podłogowe) oraz nadmuchowe nagrzewnicami gazowymi, olejowymi i wodnymi. Wszystko oczywiście zależy od typu ptaków, rodzaju hodowli (tucz czy nioski), specyfiki budynku oraz dostępności nośników energii. Na naszej fermie stosowany jest system ogrzewania gazowego, bez względu na rodzaj systemu wentylacji przemysłowej ( wentylacji kominowej, ściennej/bocznej, ściennej/tunelowej).

Verkap Plus Sp. z o.o. wykorzystuje w produkcji innowacyjną technologię, która sprzyja skutecznemu i bezpiecznemu hodowaniu kurcząt rzeźnych, kur niosek oraz kaczek piżmowych (Barbarie). W swojej codziennej pracy wykorzystujemy nie tylko nowatorskie rozwiązania w zakresie oświetlenia, ale również poidła dzwonowe dla drobiu – jest to istotne z punktu widzenia stałego dostępu ptactwa do bieżącej wody.

Automatyczne gniazda, które sprzedajemy, a także są zainstalowane w naszych obiektachspełniają rolę w zakresie automatycznego zbioru jaj oraz zapewniają ptakom odpowiednie warunki do znoszenia jaj. Zarówno linia żywienia jak i linia pojenia ma ogromne znaczenie dla powodzenia produkcji pod wieloma względami. 

W naszej ofercie znajdują się m.in.: systemy pojenia, systemy żywienia, wentylacji i systemu ogrzewania. Wiemy jak ważne jest umiejętne dobranie tych instalacji w kurnikach, aby zapewnić hodowli oczekiwane wyniki produkcyjne.

Więcej informacji o systemach ogrzewania znajdziesz tutaj