Jaki system pojenia wybrać zakładając fermę drobiu?

Poidła na fermach zapewniają stały dostęp do świeżej, czystej wody. Ponadto są łatwe w dezynfekcji i myciu. Najbardziej powszechne wśród producentów drobiu są systemy pojenia z poidłami kropelkowymi. Dlaczego? Ponieważ są one przeznaczone zarówno do chowu ściółkowego jak i klatkowego. Ptaki czerpią wodę ze poideł kropelkowych zwanych nyplami, wkręconych są w rury PVC w odległości około 17 – 25 cm od siebie.

Zatem w kurnikach, nie tylko istotne są systemy wentylacji kominowej i przemysłowej, ale również poidła z całą strukturą konstrukcyjną. Chodzi o to, aby były one niezawodne i nie stworzyły zagrożenia pojawienia się przerwy w dostawie bieżącej wody ptakom. Wystarczająca wentylacja kurnika oraz dostateczne napojenie zwierząt przyczynia się do zniwelowania chorób wywoływanych przez drobnoustroje, pasożyty oraz wycieńczenie organizmów ptaków spowodowane miedzy innymi odwodnieniem.

Verkap Plus Sp. z o.o. wykorzystuje w produkcji innowacyjną technologię, która sprzyja skutecznemu i bezpiecznemu hodowaniu kurcząt rzeźnych, kur niosek oraz kaczek piżmowych (Barbarie). Spełniamy wszystkie kryteria, normy oraz standardy jakości nałożone w chowie tego typu. W swojej codziennej pracy wykorzystujemy nie tylko nowoczesne rozwiązania w zakresie oświetlenia, ale również poidła dzwonowe dla drobiu – jest to istotne z punktu widzenia stałego dostępu ptactwa do bieżącej wody.

Zarówno linia żywienia jak i linia pojenia ma ogromne znaczenie dla powodzenia produkcji pod wieloma względami. Automatyczne gniazda, które sprzedajemy, a także są zainstalowane w naszych obiektach ia spełniają rolę w zakresie automatycznego zbioru jaj oraz zapewniają ptakom odpowiednie warunki do znoszenia jaj. W naszej ofercie znajdują się m.in.: systemy pojenia i karmienia drobiu, a także systemy wentylacji iogrzewania.

Wszystkie czynniki, które mają na celu stworzenie dogodnych warunków hodowlanych muszą być przestrzegane. Oprócz nyplowych systemów pojenia nazywanych inaczej smoczkowymi, występują inne rodzaje poideł nazywane potocznie poidłami dzwonowymi, które głównie wykorzystywane są w produkcji kaczek i gęsi. Odpowiednie rodzaje poideł skutecznie ograniczają niepożądane zużycie wody jak również pomagają utrzymać ściółkę w oczekiwanym stopniu suchości. Niektórzy producenci wyposażają smoczkowe systemy pojenia dodatkowo w miseczki przygotowane pod smoczkami. Miseczki niniejsze uniemożliwiają nadmierne marnowanie wody, co przyczynia się do utrzymania ściółki w wymaganym stanie wilgoci.Sam koszt tego typu systemu również nie jest wysoki, natomiast montaż nie powinien sprawiać większych trudności. Jest to też powodem popularności tego typu instalacji, jednak zawsze najważniejszym pozostaje potrzeba zachowania jak największego komfortu życia zwierząt hodowlanych, aby codzienność w kurniku nie była dla nich zbyt uciążliwa.

Więcej informacji o systemach pojenia znajdziesz tutaj