Ogrzewanie i wentylacja kurników

Obiekty, w których hodowane jest ptactwo, wymagają spełnienia specjalistycznych wymogów w tym zakresie. Kluczowymi czynnikami są tutaj wentylacja oraz ogrzewanie. O stanie hodowli decydują wilgotność i temperatura, dlatego właśnie z pomocą przychodzą innowacyjne urządzenia, które w sposób efektywny i bezpieczny utrzymują stałe wewnętrzne parametry.

Najbardziej komfortowe warunki zapewnione ptactwu, gwarantują całej hodowli prawidłowy rozwój. Dzieje sie tak m.in. wskutek zachowania właściwej temperatury, której pisklęta nie są w stanie same wytwarzać (zwłaszcza te do ok. 3 tygodnia życia). Także dorosłe ptaki potrzebują odpowiednich warunków – optymalnej temperatury i wilgotności. Ważne jest utrzymywanie temperatury pisklętą w zakresie 34—32°C i stopniowe zmniejszanie jej do 18°C przez kolejne 5 tygodni

Verkap Plus Sp. z o.o. wykorzystuje w produkcji innowacyjną technologię, która sprzyja skutecznemu i bezpiecznemu hodowaniu kurcząt rzeźnych, kur niosek oraz kaczek piżmowych (Barbarie). Spełniamy wszystkie kryteria, normy oraz standardy jakości nałożone w chowie tego typu. W swojej codziennej pracy wykorzystujemy nie tylko nowoczesne rozwiązania w zakresie oświetlenia, ale również poidła dzwonowe dla drobiu – jest to istotne z punktu widzenia stałego dostępu ptactwa do bieżącej wody.

Wysoka wilgotność sprzyja bowiem rozprzestrzenianiu się chorobotwórczych bakterii. Niesie to za sobą ryzyko pomoru ptactwa i znacznej redukcji stada. Ponadto z obiektów należy usunąć spore ilości gazów – w tym dwutlenku węgla, amoniaku.

Jednak nie każde stado jest takie samo i nie dla każdego parametry są podobne, albowiem np. pisklęta indyków wymagają wyższej temperatury w ciągu pierwszych tygodni życia, natomiast gęsi mogą mieć niższą temperaturę, jednak jej wartości na wszystkich etapach rozwoju są tożsame. Nie bez znaczenia pozostają także m.in.: systemy pojenia i karmienia drobiu, a także odpowiedniego jego ogrzewania.

Niska temperatura w kurniku może mieć niewątpliwie niekorzystny wpływ na pisklęta. Ze względu na brak odpowiedniego opierzenia nie potrafią one bowiem zatrzymać ciepła. Chłód może skutkować pozorną śmiercią pisklęcia, a w przypadku bardziej wrażliwych na temperaturę indyków czy kurcząt rzeźnych efektem jest śmierć ptaka.

U dorosłych ptaków  wymaga się zachowania szczególnie określonych warunków. Rekomenduje się, by temperatura powietrza w części kurnika dla niosek nie była mniejsza niż 16°C, natomiast wilgotność względna nie przekraczała 75%, a cyrkulacja powietrza sięgała poziomu 0,5–1 m3/h na 1 kg masy ciała ptaków.

Verkap Plus Sp. z o.o. prowadzi hodowlę na podstawie innowacyjnej technologii, sprzyjającej skutecznemu i bezpiecznemu hodowaniu kurcząt rzeźnych, kur niosek oraz kaczek piżmowych (Barbarie).

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą. Służymy praktycznymi wskazówkami na temat prawidłowego prowadzenia hodowli oraz doglądania ptactwa hodowlanego.

Więcej informacji o systemach ogrzewania i wentylacji znajdziesz tutaj