Warunki w kurniku

Prowadzenie hodowli drobiu jest zadaniem wymagającym bardzo dużego skupienia, bacznej obserwacji i szybkiej reakcji na wszelkie niespodziewane sytuacje. Każda nieuwaga może skutkować poważnymi konsekwencjami począwszy od nieznacznej redukcji ilości osobników, po masowe upadki ptaków.

Straty drobiu mogą wywołać szczególnie choroby bakteryjne kur. Sytuacja tego typu może wystąpić zarówno w chowie fermowym jak i w tym przydomowym kur nieśnych oraz brojlerów mięsnych. Choroby wywoływane przez drobnoustroje są zaraźliwe i kończą się znacznymi stratami ekonomicznymi. Żaden rodzaj kur oraz kurniki nie są od nich wolne – nie ma tutaj znaczenia wielkość hodowli.

Chorobotwórcze mikroorganizmy rozprzestrzeniają się bardzo łatwo przy zbyt dużym natężeniu chowu. Procesowi temu sprzyja również nadmierna wilgotność oraz niewystarczająca higiena. Na fermach stosowane są różne systemy wentylacji kominowej i przemysłowej, ponieważ to właśnie cyrkulacja powietrza ma tutaj kluczowe znaczenie.

 Mikroklimat w obiekcie hodowlanym jest bardzo istotny dla ptactwa, należy zatem pokładać szczególną dbałość o systematyczną wymianę ściółki oraz usuwanie psujących się substancji z obszaru przebywaniu kur.

Jak w każdym przypadku, najważniejsze jest dotarcie do źródła zakażenia. Rzecz jasna, zapobieganie jest zdecydowanie bardziej korzystne dla hodowli niż leczenie chorób bakteryjnych. Jednak kiedy juz dojdzie do zachorowania ptakówi, wówczas należy podjąć natychmiastowe kroki, aby możliwie jak najszybciej zminimalizować zagrożenie. Tym bardziej, iż wachlarz chorób, które mogą zaatakować stado jest naprawdę szeroki. Wśród najczęstszych tego typu przypadłości u niosek, szczególnie w chowie przydomowym wymienia się kolibakterioza, mykoplazmoza i salmonelloza.

W leczeniu powyższych schorzeń stosuje się antybiotyki. Podawane są one  w wodzie pitnej. Zarówno linia żywienia jak i linia pojenia ma zatem ogromne znaczenie dla powodzenia produkcji. Może bowiem również być źródłem podawania medykamentów bądź suplementów wspierających zdrowy stan ptactwa.

Verkap Plus Sp. z o.o. wykorzystuje w produkcji innowacyjną technologię w codziennej hodowli drobiu. W naszej ofercie znajdują się m.in.: systemy pojenia i karmienia drobiu, a także odpowiedniego jego ogrzewania. Ogromny nacisk kładzie się na naszej fermie na zapewnienie odpowiedniej cyrkulacji powietrza. Drogi oddechowe ptaków są szczególnie narażone na infekcje, które mogą jeszcze bardziej zagrozić ogólnemu zdrowiu osobników.

Więcej informacji o warunkach w kurniku znajdziesz tutaj