Czyszczenie, mycie i dezynfekcja-wpływ na wyniki produkcyjne i stan wyposażenia fermy.

Ogólny stan zdrowia na fermach m.in. kurcząt rzeźnych oraz kaczek typu Pekin i Barbarie, jak i odpowiednia higiena produkcji stosowana na fermach drobiu ma znaczący wpływ na wyniki produkcyjne oraz sprawne funkcjonowanie fermy.

Firma Verkap Plus Sp. z o. o bardzo starannie i przepisowo podchodzi do kwestii higieny produkcji na swojej fermie drobiu, co korzystnie wpływa na rozwój firmy. Bardzo ważne jest stosowanie się do procedur bezpieczeństwa biologicznego, co ograniczy ryzyko zakażenia ptactwa.

Wyposażenie fermy oraz sprzęt, jaki jest wykorzystywany w produkcji drobiarskiej powinien być trwały aby móc bezpiecznie poddać go dezynfekcji, czyszczeniu i myciu bez narażenia na uszkodzenia. Ważnym elementem jest regularne czyszczenie m.in. systemów karmienia drobiu czy systemów pojenia drobiu, wentylatorów i wlotów powietrza by nie doprowadzić do skażenia. Regularne usuwanie wszelkich odpadów organicznych oraz ściółki jest bardzo ważne, gdyż może też stanowić źródło zakażenia.

Przy czyszczeniu, myciu i dezynfekcji fermy, ważnym elementem jest wyprowadzenie ptactwa poza obszar dezynfekcji,  a także wyniesienie sprzętu ruchomego oraz usunięciu wszelkich odpadów organicznych.   Należy stosować tylko i wyłącznie detergenty od sprawdzonych producentów oraz stosować się do wskazówek producenta dotyczących odpowiednich ilości i stężenia danego środka do dezynfekcji. Ważne, aby odpowiednio przeprowadzić taką dezynfekcję, czyszczenie, co oferują nam też firmy odpowiednio do tego przeszkolone, z których usług możemy skorzystać.

Początkowym etapem przygotowawczym jest dezynsekcja wstępna, która odbywa się poprzez opryski całego wnętrza insektycydem, w najszybszym czasie po usunięciu ptactwa. Następnie należy usunąć ściółkę, pozostałości paszy, jak również pajęczyny i kurz, opróżnić wyposażenie oraz sprzęt z budynku, a także zadbać o miejsca mało dostępne, które również należy wyczyścić i zdezynfekować, tak by nic nie umknęło naszej uwadze.

Należycie przeprowadzone czyszczenie sprzętu i pomieszczeń, zapewni bezpieczeństwo drobiu, jak również prawidłowe funkcjonowanie systemów karmienia drobiu czy systemów pojenia drobiu, wentylacji i ogrzewania.Kolejnym krokiem po usunięciu zanieczyszczeń, jest mycie kurnika. Ważne jest, aby czynność tę wykonywać za pomocą wody z detergentem pod ciśnieniem. Myte są zarówno ściany oraz posadzki, dach jak i również karmidła, poidła. Tutaj równolegle należy wyczyścić i zdezynfekować wewnątrz systemy pojenia drobiu.

Tak prawidłowo zachowany proces, a także ciągła dbałość o systemy pojenia drobiu, przekłada się na dobre i zdrowe funkcjonowanie fermy, co wpływa na wyniki produkcyjne. Tylko i wyłącznie należyte przygotowanie fermy oraz przestrzeganie wszelkich zasad higieny mogą zapewnić producentom sukces w osiąganiu wyników hodowlanych oraz sprawnie i bez żadnych problemów prowadzić fermę drobiu.

Należy też pamiętać, aby każdy kolejny cykl hodowlany, poprzedzony był około 7-14 dniową przerwą, w tym czasie powinna nastąpić odpowiednia wymiana, czyszczenie, mycie i dezynfekcja całego obiektu, fermy oraz dobranie odpowiednich środków do dezynfekcji.

Skuteczne systemy zarządzania oraz zachowanie wszelkiego bezpieczeństwa biologicznego, mogą ograniczyć wystąpienie zagrożenia skażenia.