Wpływ jakości urządzeń drobiarskich na kanibalizm u drobiu.

Przemysł drobiarski w Polsce wciąż się rozwija i jest przyszłościowym sektorem przemysłu spożywczego, ze względu na duże zainteresowanie konsumentów, tego rodzaju mięsem.

Rozwój przetwórstwa drobiowego zależy jednak od wdrażania nowoczesnych technik oraz systemów, aby zapewnić należyte warunki na fermach m.in. dla kurcząt rzeźnych oraz kaczek Barbarie, jak i pozostałych różnorodnych gatunków ptactwa.

Właściciele kurników powinni stworzyć właściwe warunki, w jakich przebywa ptactwo, zgodne z potrzebami danego gatunku. Ważne, aby hodowca zapewnił zwierzętom warunki, które nie są dla nich szkodliwe oraz na sprawne funkcjonowanie i zabezpieczenie systemu obiegu, temperaturę czy wilgotność powietrza. Ważny jest również system wentylacji, a także utrzymanie odpowiedniego mikroklimatu gdzie przebywają ptaki, poprzez odpowiednią ilość zwierząt w budynku.

Czasami hodowcy niestety nie stosują się do wymaganych zaleceń i utrzymują w pomieszczeniu więcej ptactwa, niż jest to dozwolone. Takie działania skutkują wzrostem stężenia szkodliwych gazów w pomieszczeniu, wilgoci, czy choćby nieodpowiedniej temperatury. Ograniczona jest możliwość swobodnego przemieszczania się ptactwa, dostęp do systemów pojenia oraz systemów karmienia drobiu. Wszystko to prowadzi do stresu przez co powstaje powszechne zjawisko kanibalizmu u ptactwa.

Głównych przyczyn tej patologii  doszukuje się w zbyt dużym zagęszczeniu ptactwa w pomieszczeniu, przy zbyt małej wentylacji, wilgotności powietrza oraz zbyt długotrwałym i intensywnym oświetleniu w budynku. Ma to wszystko wpływ na wzmożoną agresję i stres u ptactwa.

Także niedobór białka  w diecie ptaków, może mieć wpływ na ataki kanibalizmu, jak i inne niedobory żywieniowe, mogą nasilać objawy wydziobywania się przez ptaki. Pobierana pasza, przez ptactwo może również wpływać na takie zachowania. Karmienie o innych porach, w za małych ilościach, może też wpływać negatywnie na zachowania ptaków, które zdenerwowane, walczą o zdobycie paszy. Znaczenie ma również złe rozmieszczenie systemów pojenia i karmienia drobiu.

Nagrzewnice i promienniki gazowe, które są stosowane przez wielu hodowców, źle eksploatowane, czy wadliwe, eksmitują niebezpieczne gazy, również mają zły wpływ na mikroklimat a co za tym idzie także na ptactwo. Dlatego tak ważna jest temperatura w pomieszczeniach, gdzie przebywają ptaki, ma to znaczący wpływ na ich cały metabolizm.

Występujący kanibalizm u ptaków, niekorzystnie wpływa na warunki ekonomiczne na fermie, co często powoduje duże straty finansowe.

Stosowanie się od samego początku do przestrzegania sprzyjających warunków u drobiu, zapewnienie im odpowiedniej ilości miejsca, odpowiednią temperaturę, dbanie o należyte rozmieszczenie systemów karmienia i pojenia drobiu. Również odpowiednia dieta i temperatura, mają znaczący wpływ, by zapobiec zjawisku kanibalizmu u drobiu.